Skip to main content

Conference "Promoting students' digital citizenship" / Conferència "La promoció de la ciutadania digital dels estudiants" - UOC BARCELONA

The Universitat Oberta de Catalunya will organize on February 18, 2023, in Barcelona, a conference on "Promoting students' digital citizenship". Different conferences and workshops, led by the Pensa project team, will address the use of digital tools in contexts such as virtual exchange, online teaching or blended learning and Hyflex. Spanish and international teachers of secondary and higher education are invited to participate in this event. In addition to the contents proposed by the Pensa team, proposals for 20-minute presentations on related topics are also accepted (see the call for papers below).

Versió Catalana

La Universitat Oberta de Catalunya organitzarà el 18 de febrer de 2023, a Barcelona, unes jornades sobre la "Promoció de la ciutadania digital dels estudiants". Diferents conferències i tallers, dirigits per l'equip del projecte Pensa, abordaran l'ús de les eines digitals en contextos com l'intercanvi virtual, l'ensenyament en línia o l'aprenentatge mixt i Hyflex. Esteu convidats a participar en aquest esdeveniment professors espanyols i internacionals d'educació secundària i superior. A més dels continguts proposats per l'equip de Pensa, també s'accepten propostes de presentacions de 20 minuts sobre temes relacionats (vegeu la convocatòria de comunicacions més a baix).