Mergi la conţinutul principal

Acasă

Profesionalizarea cadrelor didactice care utilizează tehnologia digitală pentru susținerea autonomiei cetățenești

Ce este proiectul PENSA?

Acest proiect cu o durată de doi ani este coordonat de către Universitatea Aix-Marseille, Franța. Acest proiect de parteneriat strategic „Erasmus+” se concentrează pe două teme de actualitate în învățământul superior și în societate. Prima se referă la nevoia de formare și de infrastructură, identificată în timpul pandemiei, pentru asigurarea unui învățământ hibrid, la distanță și/sau co-modal (adică un învățământ efectuat în clasă și difuzat simultan studenților aflați în online). A doua temă se referă la necesitatea de a educa tinerii în privința implicațiilor utilizării site-urilor de rețele sociale (Facebook, Youtube, etc.) manifestate la nivel psihologic, sociologic, economic și ideologic.

Proiectul PENSA abordează aceste chestiuni într-o perspectivă globală de deschidere, în același timp în sensul educației deschise și a platformelor „open source” (cu liber acces). Nucleul proiectului este constituit din 30 de cadre didactice și formatori de cadre didactice din șapte universități, majoritatea făcând parte din Universitatea europeană CIVIS, într-o asociație academică și într-o întreprindere. În cursul proiectului, avem ca obiectiv o formare a acestora și atingerea unui număr suplimentar de 100 de profesori rezultat din participanții la evenimentele locale de formare. Cadrele didactice vor fi instruite în vederea integrării învățământului hibrid și co-modal în cursurile lor, cu integrarea telecolaborării și a schimburilor virtuale pe subiecte de cetățenie digitală. Grupul central va organiza schimbul virtual adoptând fie pedagogia anchetei, fie perspectiva de scriere colaborativă. Datorită acestor acțiuni, PENSA va permite unui număr de 400 de studenți din toată Europa să dezvolte competențe digitale, a celor plurilingvistice, ca și dezvoltarea aptitudinilor de colaborare și de autonomie în învățare.

Produsele intelectuale

 • o revistă care să recenzeze literatura referitoare la formarea cadrelor didactice în vederea integrării educării publicului la cetățenia digitală;
 • un curs în liber acces pentru formarea cadrelor didactice pentru realizarea activităților descrise mai sus;
 • două ansambluri de resurse educative deschise (RED) pentru aplicarea schimburilor virtuale care adoptă fie pedagogia anchetei, fie scrierea creativă colaborativă;
 • funcționalități pentru platformele de învățare și formare în acces liber (open source) cum ar fi Moodle, BigBlueButton și Mahara, cu scopul de a face aceste platforme mai interoperabile și de a le adapta la învățământul co-modal.

Rezultatele prevăzute

 • o mai bună pregătire digitală în învățământul superior;
 • contribuirea la o internaționalizare durabilă prin furnizarea de linii directoare către părțile implicate și către organele de decizie în vederea intensificării schimburilor virtuale și a mobilității virtuale;
 • și mai ales, contribuția la o cultură a deschiderii și a accesului liber la informație, atât în cazul cadrelor didactice în vederea unei educații deschise, cât și în cazul studenților pentru a-și forma o cetățenie digitală liberă, necondiționată, reducându-se astfel utilizarea platformelor comerciale în învățământul superior.

Parteneri

Parteneri asociati

Informatii

 • Buletin informativ

  Buletin informativ

  Găsiți aici toate buletinele informative ale proiectului PENSA!